Gaeilge Chruinn

Clúdaíonn Gaeilge Chruinn stór focal agus litriú ó gach ceann de 10 dtéama an Churaclaim Ghaeilge, agus dírítear freisin ar bhotúin choitianta ghramadaí agus treisítear na struchtúir chearta.

Tá 10 dtrialacha ar gach téama agus tá siad struchtúrtha chun oibriú mar thrialacha 5-10 nóiméad le 10-12 cheist i ngach triail.

Clúdaíonn trialacha Gaeilge Chruinn réimsí a bheidh múinte neamhspleách ar na trialacha ach ceadaíonn siad mioncheachtanna gearra, gasta le linn ceartúcháin nuair a fheiceann an múinteoir ranga go bhfuil gá lena leithéid. Treiseofar na mioncheachtanna seo thar na trialacha seo a leanas, ag tabhairt comhthéacs agus deis chun an fhoghlaim a dhaingniú.

Feicfidh na páistí a gcuid botún coitianta agus cruthóidh siad a straitéisí féin lena chinntiú go seachnóidh siad iad san fhadtéarma.