Gaeilge Chruinn | 4schools.ie | Student Diaries, Student Journals, School Websites, Homework Diary, School Maps of Ireland

Gaeilge Chruinn

Gaeilge Chruinn covers vocabulary and spelling from each of the 10 themes of the 1999 Curriculum, with common grammar mistakes also addressed and the correct structures reinforced. There are 10 tests on each theme and they are structured to work as 5-10 minute tests with 10-12 questions in every test.

Pléann Gaeilge Chruinn le foclóir agus litriú bunaithe ar na deich téama atá leagtha síos de réir Churaclam 1999 maraon le tabhairt faoi botúin gramadaí ag cur béime ar stratéisí chun chruinnis agus eolas ar na structúirí cearta a neartú. Tá deich triail i gceist atá bunaithe ar gach téama. Leanann gach triail ar feadh 5-10 nóiméid agus tá 10-12 ceisteanna i ngach triail.

The Gaeilge Chruinn tests cover areas that will have been taught independently of the tests but they do allow for short, quick mini-lessons during correction where the class teacher sees a need for such. These mini-lessons will be reinforced over the following tests, providing context and opportunity to solidify the learning. Children will see their common mistakes and create their own strategies for ensuring they avoid them in the longer term.

Déanann na trialacha i nGaeilge Chruinn plé rréimse ábhair a mhúineadh roimh ré sa seomra ranga. Beidh deiseana ag an múinteoir,áfach, tabhairt faoi pé mion-cheacht a fheictear gá leis,le linn na gceartúcháin.Neartóidh na mioncheachtanna seo an foghlaim de réir mar a leannann na trialacha ar aghaidh, maraon le deiseanna a chur ar fáil ar thaithí foghlamtha an pháiste. Aithneoidh páistí a gcuid botúin agus chruthfaidh íshia d.. a stratéisí féin chun na botúin a sheachaint sa todhchaí.

Product Language Price Quantity

Gaeilge Chruinn 2

Irish € 4.50

Gaeilge Chruinn 3

Irish € 4.50

Gaeilge Chruinn 4

Irish € 4.50

Gaeilge Chruinn 5

Irish € 5.00

Gaeilge Chruinn 6

Irish € 5.00