Scrúdú An Teastais Shóisearaigh, Teicneolaíocht Ábhair (Adhmad)