Mata Meabhrach 1
Mata Meabhrach 1
Mata Meabhrach 1

Mata Meabhrach 1

Publisher
4Schools


Moltar tús a chur le Mata Meabhrach a 1 am éigin tar éis bhriseadh na Samhna. Ba choir freisin go múinfí athghrúpáil sa suimiú do na páistí sula sroichfidh said Triail 71. 

Tá gluais bheag ag cúl an leabhar seo chun cabhair a thabhairt do thuismitheoirí na ceisteanna a thuiscint. 

Ag bun gach trialach, marcálfaidh an múinteoir an scór a fuair an dalta sa triail sin. Ar chúl an leabhair, tá Tábla Torthaí ar fdáil inar féidir leis an dalta féin scóir a t(h)rialacha a thaifeadadh. Ar an gcaoiseo, beidh dul chun cinn an dalta le feiceáil go soiléir. 
 

€4.90
-
+

Related Products

You Might Also Like