Vital Leaving Cert Guide - Irish Paper 1 (Higher Level) (e-Book)

Publisher
McAndrew Books


In this book, we aim to show you that the essays are not to be feared. With a clear strategy and relevant vocabulary, you can tackle the essay in the Leaving Certificate. Some essay titles can be intimidating, but remember, candidates have only to write one essay. 
In this book, we cover the main topics with sample essays and relevant vocabulary, along with hints on how to tackle the essay in the examination hall. 

Part 2 contains words that you will need for the Aural. You don’t have to learn them. Just recognise them. The Aural needs practice. The vocabulary here should help you.

€9.99
-
+
Máire Ní Cheallaigh

About the Author

Máire Ní Cheallaigh is an Irish teacher who has spent years teaching the language. She first taught in a school in the northside of Dublin and then moved to the Institute of Education in the city centre. She has a particular interest in debates and spent more than 20 years preparing students to participate in Gael Linn debates. 
Is múinteoir Gaeilge í Máire Ní Cheallaigh a bhfuil na blianta caite aici ag múineadh na teanga. Mhúin sí i scoil i dtuaisceart Bhaile Atha Cliath ar dtús agus ansin d’athraigh sí go hInstitiúd an Oideachais i lár na cathrach. Tá suim ar leith aici sna díospóireachtaí agus chaith sí breis is fiche bliain ag ullmhú daltaí chun páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí Ghael Linn. 

Máire Ní Cheallaigh - Author

Cuireann an aiste eagla ar a lán daltaí ach le roinnt ullmhúcháin níl gá le heagla. Sa leabhar seo táimid ag iarraidh a léiriú do dhaltaí go bhfuil ar a gcumas aiste bhreá a scríobh sa scrúdú. 
Tá aistí samplacha ar na hábhair choitianta ar fad anseo maraon leis an bhfoclóir is tábhachtaí agus nodanna chun cabhrú le gach dalta tabhairt faoin aiste go muiníneach. Ní gá do dhaltaí bheith in ann scríobh ar gach ábhar. Níl orthu ach aiste amháin a scríobh. 

I Roinn a Dó tá focail don Chluastuiscint. Ní gá na focail seo a fhoghlaim ach bí cinnte iad a aithint. Le cleachtadh rachaidh tú i dtaithí ar na nathanna agus na focail dó. Cleachtadh a dhéanann máistreacht sa chás seo.