Mata Meabhrach 3
Mata Meabhrach 3
Mata Meabhrach 3

Mata Meabhrach 3

Publisher
4Schools


Sa tsraith seo, Mata Meabhrach, tugtar deis do dhaltaí a dtuiscint ar choincheapa matamaitice, a bhuanú agus a treisiú, trí thabhairt faoi chleachtaí meabhairuimhríochta. Clúdaítear cúig shnáithe an churaclaim sna cleachtaí seo. 

Ag bun gach trialach, marcálfaidh an múinteoir nó an dalta an scór a fuair an dalta sa triail sin. Ar chúl an leabhar, tá Tábla Torthaí ar fail inar féidir leis an dalta féin scóir a t(h)rialacha a thaifeadadh. Ar an gcaoi seo, beidh dul chun cinn an dalta le feiceáil go soiléir.
 

€4.90
-
+

Related Products

You Might Also Like